Odborná úroveň našich techniků je udržována pravidelnými školeními, tak aby byli schopni našim zákazníkům navrhnout nejen vhodný výrobek, řešící jejich problém, ale také vhodný technologický postup opravy.

ing. Pavel Hora

Klatovy, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice

+420 602 481 536hora@welco.cz