Odborná úroveň našich techniků je udržována pravidelnými školeními, tak aby byli schopni našim zákazníkům navrhnout nejen vhodný výrobek, řešící jejich problém, ale také vhodný technologický postup opravy.

Ing. Robin Kalaš

Praha, Praha západ, Příbram, Beroun

+420 602 129 699kalas@welco.cz