Odborná úroveň našich techniků je udržována pravidelnými školeními, tak aby byli schopni našim zákazníkům navrhnout nejen vhodný výrobek, řešící jejich problém, ale také vhodný technologický postup opravy.

Jiří Varous

Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Přerov, Vsetín

+420 777 710 120varous@welco.cz