Odborná úroveň našich techniků je udržována pravidelnými školeními, tak aby byli schopni našim zákazníkům navrhnout nejen vhodný výrobek, řešící jejich problém, ale také vhodný technologický postup opravy.

Radovan Rašovský

Znojmo, Brno, Blansko, Vyškov, Břeclav

+420 604 667 876rasovsky@welco.cz