Odborná úroveň našich techniků je udržována pravidelnými školeními, tak aby byli schopni našim zákazníkům navrhnout nejen vhodný výrobek, řešící jejich problém, ale také vhodný technologický postup opravy.

Jaroslav Frýbl

Tábor, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou

+420 602 724 084frybl@welco.cz